Välkommen till FRAX®

FRAX®-verktyget har tagits fram av för att beräkna frakturrisken för en patient. Det baseras på individuella patientmodeller som förenar riskerna associerade med kliniska riskfaktorer och bentätheten (BMD) mätt på lårbenshalsen.

Dr. John A Kanis

Dr. John A Kanis
Professor Emeritus, University of Sheffield

FRAX®-modellerna har tagits fram från studier av populationsbaserade kohorter från Europa, Nord-Amerika, Asien och Australien. I sin mest sofistikerade form är FRAX®-verktyget datorbaserat och är tillgängligt på denna hemsida.

FRAX®-algoritmerna ger 10-årssannolikheterna för fraktur. Resultatet av beräkningarna är sannolikheten att få höft fraktur inom 10 år och sannolikheten att få en osteoporotisk fraktur (klinisk kot-, handleds-, höft- eller överarm/axel-fraktur).

FRAX Desktop Application

Click here to view the applications available

Web Version 3.11

View Release Notes

Links

18160014
Individuals with fracture risk assessed since 1st June 2011