Välkommen till FRAX®

FRAX®-verktyget har tagits fram av för att beräkna frakturrisken för en patient. Det baseras på individuella patientmodeller som förenar riskerna associerade med kliniska riskfaktorer och bentätheten (BMD) mätt på lårbenshalsen.

Dr. John A Kanis

Dr. John A Kanis
Professor Emeritus, University of Sheffield

FRAX®-modellerna har tagits fram från studier av populationsbaserade kohorter från Europa, Nord-Amerika, Asien och Australien. I sin mest sofistikerade form är FRAX®-verktyget datorbaserat och är tillgängligt på denna hemsida.

FRAX®-algoritmerna ger 10-årssannolikheterna för fraktur. Resultatet av beräkningarna är sannolikheten att få höft fraktur inom 10 år och sannolikheten att få en osteoporotisk fraktur (klinisk kot-, handleds-, höft- eller överarm/axel-fraktur).

Background

The FRAX tool is designed to assist clinicians in predicting the ten-year probability of fracture with or without the addition of femoral neck bone mineral density (BMD). It is freely available and is used for around 2.8 million fracture calculations per year. The tool has been independently evaluated to be effective and robust, and has been approved by the National Institute for Health and Care Excellence in the UK and the Food and Drug Administration in the USA.

The University of Sheffield launched the FRAX tool in 2008. At that time the University hosted the The World Health Organisation (WHO) Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases (1991-2010), and the FRAX tool is based on data generated from that centre. However, FRAX was neither developed or endorsed by WHO . The University accepts that any references to the ‘WHO tool’ or to the WHO Collaborating Centre after it finished its work in 2010 are incorrect. We regret these mistakes and we are working to correct them wherever they appear.

FRAX Desktop Application

Click here to view the applications available

Web Version 4.0

View Release Notes

Links

19921264
Individuals with fracture risk assessed since 1st June 2011