Vitajte v modeli FRAX ®

Model FRAX® bol vyvinutý s cieľom hodnotiť riziko zlomenín u pacientov. Model je založený na individuálnych pacientských modeloch. Integruje riziká zlomenín, ktoré súvisia s klinickými rizikovými faktormi, ako aj kostnou minerálnou denzitou (BMD) v oblasti krčku femuru.

Dr. John A Kanis

Dr. John A Kanis
Emeritný profesor, University of Sheffield

Modely FRAX® boli vytvorené na základe výsledkov populačných kohortových štúdií z Európy, Severnej Ameriky, Azie a Austrálie. Na tejto stránke je dostupná najprepracovanejšia počítačová forma modelu FRAX®. K dispozícii je aj celý rad jednoduchších papierových verzií, založených na počte rizikových faktorov, ktoré si možno stiahnuť pre ambulantné potreby.

Algoritmus FRAX® udáva desaťročnú pravdepodobnosť zlomenín. Výstupom je 10- ročná pravdepodobnosť vzniku zlomeniny krčka stehennej kosti a 10- ročná pravdepodobnosť vzniku hlavných osteoporotických zlomenín (klinická zlomenina stavca, predlaktie, stehenná kosť, rameno).

Background

The FRAX tool is designed to assist clinicians in predicting the ten-year probability of fracture with or without the addition of femoral neck bone mineral density (BMD). It is freely available and is used for around 2.8 million fracture calculations per year. The tool has been independently evaluated to be effective and robust, and has been approved by the National Institute for Health and Care Excellence in the UK and the Food and Drug Administration in the USA.

The University of Sheffield launched the FRAX tool in 2008. At that time the University hosted the The World Health Organisation (WHO) Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases (1991-2010), and the FRAX tool is based on data generated from that centre. However, FRAX was neither developed or endorsed by WHO . The University accepts that any references to the ‘WHO tool’ or to the WHO Collaborating Centre after it finished its work in 2010 are incorrect. We regret these mistakes and we are working to correct them wherever they appear.

FRAX Desktop Application

Click here to view the applications available

Webová verzia 4.0

Viď poznámky

Linky

19923673
POsoby s hodnotením rizika zlomenin od 1. júna 2011