Tabeller som kan lastes ned.

Tabeller for FRAX®-verktøyet er tilgjengelig for elektronisk nedlasting, og kan skrives ut og kopieres enkeltvis i et mindre antall hvis det bare skal brukes uten økonomiske interesser i medisinsk / klinisk / utdanningsmessig sammenheng.
Det er strengt forbudt å benytte FRAX®-tabeller for kommersiell bruk uten forhåndsgodkjenning av Senter for metabolske bensykdommer ved University of Sheffield og er et brudd på opphavsretten. Vennligst send forespørsler som beskriver hva de skal benyttes til samt kontaktinformasjon på e-post til Laurence Triouleyre (LTriouleyre@iofbonehealth.org).

FRAX®- tabellene angir sannsynligheten for brudd ut fra det antall risikofaktorer som er funnet hos en person. Tabeller er tilgjengelige for:

  • Menn og kvinner 50 år og eldre.
  • 10-års risiko for hoftebrudd eller et alvorlig osteoporotisk brudd (klinisk ryggvirvel-, hofte-, håndledd- og overarmsbrudd)

Man kan velge tabeller som viser risiko for brudd ut fra kroppsmasseindeks (KMI) eller ut fra T-skår for BMD av lårhalsen. Vær oppmerksom på at når både KMI og BMD er kjent, gir BMD den beste vurderingen av risiko. Når disse tabellene med BMD benyttes, skal man ikke benytte andre årsaker til sekundær osteoporose enn revmatoid artrit. Andre sekundære årsaker til osteoporose kan benyttes med KMI tabellene.

Eksempelet nedenfor viser 10-års risiko for et alvorlig osteoporotisk brudd hos en 65 år gammel engelsk kvinne beregnet ut fra antall kliniske risikofaktorer og BMD T-skår.

Tabell. 10-års risiko for osteoporotiske brudd (%) beregnet fra T-skår i lårhalsen hos 65 år gamle engelske kvinner.

Antall kliniske risikofaktorer BMD T-skår (lårhals)
-4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0 1.0
0 27 15 9.7 7.1 5.9 5.0
1 37 (33-41) 22 (18-26) 14 (10-18) 10 (7.1-14) 8.5 (5.7-12) 7.3 (4.8-10)
2 49 (42-58) 30 (23-40) 20 (13-29) 15 (8.6-23) 12 (6.8-19) 10 (5.6-17)
3 62 (53-72) 41 (30-55) 27 (17-42) 20 (11-34) 17 (8.7-29) 15 (7.2-26)
4 73 (63-81) 52 (42-65) 36 (26-51) 27 (18-41) 23 (14-36) 20 (11-32)
5 83 (79-87) 64 (58-72) 47 (40-57) 36 (28-47) 31 (22-41) 27 (19-36)
6 89 75 58 46 40 35

En 65 år gammel kvinne med en T-skår på -2 SD som ikke har kliniske risikofaktorer vil ha 9.7% risiko for brudd. Med to kliniske risikofaktorer vil risikoen øke til 20%. Legg merke til at det angis et intervall for risiko (13-29% i dette eksempelet). Dette er ikke et konfidensintervall, men et intervall som fremkommer fordi de forskjellige risikofaktorene vektes forskjellig. For eksempel utgjør røyking og overforbruk av alkohol forholdsvis lav risiko, mens et tidligere brudd, eller at et familiemedlem har hatt hoftebrudd, er sterke risikofaktorer. Pasienter med svake risikofaktorer vil derfor mest sannsynlig ha en bruddrisiko i den lave enden av intervallet (dvs. 13%).

Hvis man ikke har målt BMD, kan man benytte KMI. Eksempelet nedenfor viser risikoen for et alvorlig osteoporotisk brudd hos en 65 år gammel engelsk kvinne beregnet ut fra antall kliniske risikofaktorer.

Tabell. 10-års risiko for osteoporotiske brudd (%) beregnet fra kroppsmasseindeks (KMI) hos 65 år gamle engelske kvinner.

Antall kliniske risikofaktorer BMI (kg/m2)
15 20 25 30 35 40 45
0 11 9.3 8.6 7.4 6.5 5.6 4.9
1 16 (12-21) 14 (10-18) 13 (9.2-16) 11 (7.9-14) 9.8 (6.9-12) 8.5 (5.9-11) 7.4 (5.1-9.5)
2 24 (16-34) 21 (13-31) 19 (11-29) 17 (9.8-26) 14 (8.4-23) 13 (7.3-20) 11 (6.3-18)
3 35 (24-49) 30 (19-45) 27 (16-43) 24 (14-38) 21 (12-34) 18 (10-30) 16 (8.7-27)
4 48 (35-62) 42 (30-57) 38 (26-54) 34 (22-49) 30 (19-44) 26 (16-39) 23 (14-35)
5 62 (51-71) 56 (45-66) 51 (41-62) 46 (36-56) 41 (32-51) 36 (28-46) 32 (24-41)
6 75 70 65 59 54 48 43


Tabeller som kan lastes ned.

Argentina Armenia Østerrike Australia Belgia Brasil Kanada Chile Kina Colombia Kroatia Tsjekkia Danmark Ecuador Estland Finland Frankrike Tyskland Hellas Hong Kong Ungarn Island India Indonesia Irland Israel Italia Japan Jordan Kuwait Libanon Litauen Malta Meksiko Marokko Nedreland Ny Zealand Norge Palestina Fillipinene Polen Portugal Romania Russland Singapor (Kinesisk) Singapor (Malayisk) Singapor (Indisk) Slovakia Syd-Korea Spania Sri Lanka Sverige Sveits Taiwan Thailand Tunis Tyrkia Storbritannia USA (Kaukasisk) USA (Afro-amerikansk) USA (Latinamerikansk) USA (Asiatisk) Venezuela