ยินดีต้อนรับสู่ FRAX

FRAX เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักของผู้ป่วย ซึ่งการประเมินความเสี่ยงสามารถคำนวณโดยใช้ปัจจัยเสี่ยงทางคลินิกและความหนาแน่นของกระดูกคอสะโพกของแต่ละบุคคลโดยอิงตามการศึกษาในคนไทย

Dr. John A Kanis

Dr. John A Kanis
ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัย Sheffield

โมเดล FRAX ถูกพัฒนาขึ้นจากการศึกษาแบบ cohort ในระดับประชากรของทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชียและออสเตรเลีย ซึ่งเครื่องมือนี้สามารถคำนวณโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน website นอกจากนี้ยังมีเอกสารที่ใช้ในการคำนวณตามจำนวนปัจจัยเสี่ยงซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้งานได้

การคำนวณ FRAX จะบอกถึงโอกาสเสี่ยงของการเกิดกระดูกสะโพกและกระดูกที่ตำแหน่งสำคัญหัก (ได้แก่ กระดูกสันหลังหักที่มีอาการทางคลินิก กระดูกสะโพก กระดูกต้นแขน และกระดูกแขน) ที่ระยะเวลา 10 ปี

Background

The FRAX tool is designed to assist clinicians in predicting the ten-year probability of fracture with or without the addition of femoral neck bone mineral density (BMD). It is freely available and is used for around 2.8 million fracture calculations per year. The tool has been independently evaluated to be effective and robust, and has been approved by the National Institute for Health and Care Excellence in the UK and the Food and Drug Administration in the USA.

The University of Sheffield launched the FRAX tool in 2008. At that time the University hosted the The World Health Organisation (WHO) Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases (1991-2010), and the FRAX tool is based on data generated from that centre. However, FRAX was neither developed or endorsed by WHO . The University accepts that any references to the ‘WHO tool’ or to the WHO Collaborating Centre after it finished its work in 2010 are incorrect. We regret these mistakes and we are working to correct them wherever they appear.

FRAX Desktop Application

Click here to view the applications available

Web Version 4.0

View Release Notes

Links

19923674
จำนวนผู้ที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2011