بورسیه تحصیلی

IC


دانشگاه شفیلد به پاس موفقیت های دانشجویان ایرانی مفتخر است که بورسیه ویژه ای را به آنها اختصاص دهد .
این بورسیه در سطوح تحصیلی زیر ارایه میشود.

کارشناسی


دانشجویان ایرانی دوره کارشناسی طبق موارد زیر میتوانند حداکثر تا ۲۰۰۰ پوند هر ساله تخفیف بگیرند
۱-اخذ پذیرش نا مشروط از دانشگاه
۲-دانشجویانی میتوانند هر ۳ سال تحصیلی از این تخفیف استفاده کنند که معدلشان کمتر از ۶۰ نشود
۳-این تخفیف سال اول به همه اعطا میشود
۴-این تخفیف برای دانشجویان دانشکده حقوق ۱۵۰۰ پوند میباشد

دوره کارشناسی ارشد


دانشجویان ایرانی دوره کارشناسی ارشد طبق موارد زیر میتوانند از بورسیه های زیر استفاده کنند
۱-بورسیه ۱۵۰۰ پوندی: دانشجویانی که پذیرش نا مشروط دارند و شهریه تحصیلی آنها بین ۱۱،۴۹۰ و ۱۳،۳۰۰ پوند میباشد
۲-بورسیه ۲۰۰۰ پوندی: دانشجویانی که پذیرش نا مشروط دارند و شهریه تحصیلی آنها بیش از ۱۳،۳۰۱ پوند میباشد
۳-بورسیه ۱۰۰۰ پوندی: دانشجویانی که پذیرش نا مشروط از رشته نانو تکنولوژی (همراه دانشگاه لیدز دارند)
۴-بورسیه ۶۵۰۰ پوندی: این بورسیه ویژه فقط به ۳ نفر از دانشجویان تعلق میگیرد
توجه: هر دانشجو فقط میتواند از یکی از بورسیه های بالا استفاده کند.

بورسیه ویژه ۶۵۰۰ پوندی


این بورسیه بر اساس سابقه علمی و تحصیلی دانشجویان اعطا میشود.این بورسیه به ۳ نفر از دانشجویان ایرانی داده می شود. جهت ارسال فرم درخواست به بخش انگلیسی وب سایت مراجعه بفرمایید..

بورسیه دکترا


دانشگاه شفیلد هیچ بورسیه خاصی را برای دانشجویان ایرانی برای دوره دکترا در نظر نگرفته است. این دانشجویان باید به صورت مستقیم با دانشکده خود ارتباط بر قرار کنند و از بورس های دانشکده استفاده نمایند.
هر چند چندین بورس برای کلیه متقاضیان دوره دکترا موجود میباشد.
اطلاعات کامل تر در این زمینه