Postgraduate students

Name Phone Room Email
Akter, Dr Suraiya 0114 22 24278 F21 sakter1@sheffield.ac.uk
Al Baroot, Mr Abbad 0114 22 23536 G34 afalbaroot1@sheffield.ac.uk
Alanazi, Mr Tarek 0114 22 23515 E28 tialanazi1@sheffield.ac.uk
Algethami, Mrs Rasha 0114 22 23584 G11c rssalgethami1@sheffield.ac.uk
Alghamdi, Mrs Nawal 0114 22 23536 G34 nhalghamdi1@sheffield.ac.uk
Alomari, Mrs Anaam 0114 22 24530 F03 aaalomary1@sheffield.ac.uk
Alqahtani, Mrs Zahrah 0114 22 23515 E28 zjalqahtani1@sheffield.ac.uk
Alrheli, Mr Ahmad 0114 22 23547 D36a afalrheli@sheffield.ac.uk
Alshammari, Mr Alhulw 0114 22 23536 G34 ahfalshammari1@sheffield.ac.uk
Alshammari, Mr Fahad N/A N/A fkalshammari1@sheffield.ac.uk
Barbiero, Mr Andrea N/A N/A abarbiero1@sheffield.ac.uk
Barker, Mr Dominic 0114 22 23553 E18a dominic.barker@sheffield.ac.uk
Benakis, Mr Michalis 0114 22 23508 D44 mbenakis1@sheffield.ac.uk
Biswas, Mr Subhadip 0114 22 23503 F14 sbiswas2@sheffield.ac.uk
Blakeman, Mr Jamie 0114 22 24579 G12 jtblakeman1@sheffield.ac.uk
Bossanyi, Mr David 0114 22 24579 G12 dgbossanyi1@sheffield.ac.uk
Bottom, Ms Freya 0114 22 24530 F03 fbottom1@sheffield.ac.uk
Bradford, Mr James 0114 22 24271 E35 j.e.bradford@sheffield.ac.uk
Brooks, Mr Tom 0114 22 23553 E18a tgrbrooks1@sheffield.ac.uk
Brown, Mr Alex 0114 22 23504 E18 ajbrown2@sheffield.ac.uk
Brunswick, Mr Luke 0114 22 24569 E50 lbrunswick1@sheffield.ac.uk
Bruten, Mr James 0114 22 23504 E18 jrbruten1@sheffield.ac.uk
Burhanudin, Mr Umar 0114 22 23504 E18 ufburhanudin1@sheffield.ac.uk
Callus, Ms Elena N/A N/A ecallus1@sheffield.ac.uk
Cassella, Miss Elena N/A N/A ecassella1@sheffield.ac.uk
Catanzaro, Mr Alessandro 0114 22 24569 E50 a.catanzaro@sheffield.ac.uk
Catley, Mr Thomas 0114 22 23584 G11c tcatley1@sheffield.ac.uk
Connell, Miss Nicola 0114 22 23503 F14 nconnell1@sheffield.ac.uk
Costin, Mr Nathan 0114 22 23503 F14 nacostin1@sheffield.ac.uk
Cowley, Ms Natasha 0114 22 24271 E35 natasha.cowley@sheffield.ac.uk
Cryer, Ms Alice 0114 22 23508 D44 a.cryer@sheffield.ac.uk
Daffern-Powell, Mrs Emma 0114 22 23504 E18 ecdaffern1@sheffield.ac.uk
Davis, Mr George N/A N/A gddavis1@sheffield.ac.uk
Dowling, Mr Toby 0114 22 23527 E46 tdowling1@sheffield.ac.uk
Eldridge, Mr Callum 0114 22 23574 D35 callum.eldridge@sheffield.ac.uk
Emmanuele, Mr Ruggero 0114 22 24569 E50 rpaemmanuele1@sheffield.ac.uk
Fell, Miss Alix 0114 22 23508 D44 aefell1@sheffield.ac.uk
Foster, Mr Robert N/A N/A rjfoster1@sheffield.ac.uk
Gahan, Miss Lianne N/A N/A ldgahan1@sheffield.ac.uk
Garrido Velasco, Mr Jozra 0114 22 24579 G12 jgarridovelasco1@sheffield.ac.uk
Gibbions, Mr Nigel 0114 22 23584 G11c ngibbions1@sheffield.ac.uk
Gillard, Mr Daniel 0114 22 24569 E50 dgillard1@sheffield.ac.uk
Gillard, Mr George 0114 22 23527 E46 ggillard1@sheffield.ac.uk
Greenland, Miss Claire 0114 22 23584 G11c cgreenland1@sheffield.ac.uk
Gregorio, Mr Robert 0114 22 23574 D35 robert.gregorio@sheffield.ac.uk
Griffiths, Mr Ian 0114 22 23527 E46 imgriffiths1@sheffield.ac.uk
Grimmett, Mr Liam 0114 22 24278 F21 lpgrimmett1@sheffield.ac.uk
Hall, Miss Emily 0114 22 24579 G12 ekhall1@sheffield.ac.uk
Hall, Mr Jack 0114 22 23574 D35 jjhall1@sheffield.ac.uk
Hall, Mr Jon 0114 22 24271 E35 jon.hall@sheffield.ac.uk
Heyfron, Mr Luke 0114 22 23550 E13a leheyfron1@sheffield.ac.uk
Hill, Miss Olivia 0114 22 23503 F14 ohill2@sheffield.ac.uk
Hollows, Mr Ian N/A N/A ijhollows1@sheffield.ac.uk
Hook, Mr Daniel 0114 22 24579 G12 dzhook1@sheffield.ac.uk
Houghton, Miss Rebecca 0114 22 23504 E18 rhoughton1@sheffield.ac.uk
Hudzik, Miss Emilia 0114 22 24579 G12 emhudzik1@sheffield.ac.uk
Hutchings, Mr Oscar 0114 22 24569 E50 omhutchings1@sheffield.ac.uk
Huxley, Mr Owen 0114 22 23516 F27 othuxley1@sheffield.ac.uk
Ibrahim, Mrs Mai KAU; Saudi Arabia KAU; Saudi Arabia mibrahim2@sheffield.ac.uk
Jalali Mehrabad, Mr Mahmoud 0114 22 23527 E46 mjalalimehrabad1@sheffield.ac.uk
Jenkins, Mr Sam 0114 22 23547 D36a s.jenkins@sheffield.ac.uk
Kilbride, Miss Rachel 0114 22 23584 G11c rkilbride1@sheffield.ac.uk
Kneale, Mrs Liz 0114 22 23553 E18a eskneale1@sheffield.ac.uk
Kumar, Mr Praveen 0114 22 23553 E18a pkumar3@sheffield.ac.uk
Liew, Mr Derick 0114 22 23584 G11c dklliew1@sheffield.ac.uk
Louca, Mr Charalambos 0114 22 24569 E50 clouca1@sheffield.ac.uk
Lovett, Mr Seth 0114 22 24569 E50 slovett1@sheffield.ac.uk
MacDonald, Mr Jack 0114 22 23508 D44 jcmacdonald1@sheffield.ac.uk
Makrygianni, Ms Lydia 0114 22 24278 F21 lmakrygianni1@sheffield.ac.uk
Massera, Miss Elena 0114 22 23553 E18a elena.massera@sheffield.ac.uk
McElwee, Mr Jordan 0114 22 23547 D36a jmmcelwee1@sheffield.ac.uk
McGhee, Miss Kirsty 0114 22 24285 E29 kemcghee1@sheffield.ac.uk
Migenda, Mx Jost 0114 22 23553 E18a jmigenda1@sheffield.ac.uk
Mistry, Mr Timesh 0114 22 23547 D36a timesh.mistry@sheffield.ac.uk
Mohaghegh, Ms Mina 0114 22 23503 F14 mmohaghegh1@sheffield.ac.uk
Morris, Mr Alexander 0114 22 24569 E50 ajmorris2@sheffield.ac.uk
Müller, Mr Jonathan N/A N/A jramueller1@sheffield.ac.uk
Naylor, Mr Andrew 0114 22 23553 E18a asnaylor1@sheffield.ac.uk
Neal, Mr Robbie 0114 22 23574 D35 rjneal1@sheffield.ac.uk
Norfolk, Mr Mitchell 0114 22 23508 D44 mnorfolk1@sheffield.ac.uk
O'Flaherty, Mr Marcus 0114 22 23553 E18a msoflaherty1@sheffield.ac.uk
O'Kane, Miss Mary 0114 22 23536 G34 mokane1@sheffield.ac.uk
O'Rourke, Mr Chris 0114 22 24569 E50 corourke2@sheffield.ac.uk
O'Sullivan, Mr Liam 0114 22 23547 D36a liam.osullivan@sheffield.ac.uk
Pidgeon, Mr James 0114 22 24579 G12 jppidgeon1@sheffield.ac.uk
Pierce, Mr Jonny 0114 22 24278 F21 jcspierce1@sheffield.ac.uk
Powell, Mr Thomas 0114 22 23508 D44 tdpowell1@sheffield.ac.uk
Pringle, Mrs Helen 0114 22 24271 E35 hpringle1@sheffield.ac.uk
Quintavalle, Miss Armanda 0114 22 23550 E13a aottavianoquintavalle1@sheffield.ac.uk
Rate, Miss Gemma 0114 22 24278 F21 garate1@sheffield.ac.uk
Ravina, Mr Baptiste 0114 22 23574 D35 baptiste.ravina@sheffield.ac.uk
Read, Mr Connor 0114 22 23536 G34 cdread1@sheffield.ac.uk
Rossetto, Mr Francesco 0114 22 24579 G12 rrossetto1@sheffield.ac.uk
Rossiter, Mr Peter 0114 22 23553 E18a plrossiter1@sheffield.ac.uk
Rueangkham, Miss Naruemon 0114 22 24271 E35 nrueangkham1@sheffield.ac.uk
Saoucha, Mr Kamal 0114 22 23508 D44 ksaoucha1@sheffield.ac.uk
Schoettler, Ms Christina 0114 22 23504 E18 cschoettler1@sheffield.ac.uk
Sexton, Mr Thomas 0114 22 23584 G11c thsexton1@sheffield.ac.uk
Sheldon, Mr Samuel 0114 22 23527 E46 ssheldon1@sheffield.ac.uk
Smith, Mr Joel 0114 22 23536 G34 jasmith3@sheffield.ac.uk
Spooner, Miss Emma 0114 22 23515 E28 elkspooner1@sheffield.ac.uk
Steele, Mr Elliot 0114 22 23503 F14 emsteele1@sheffield.ac.uk
Stone, Mr Owen N/A N/A otstone1@sheffield.ac.uk
Thompson, Mr Joshua 0114 22 23553 E18a joshua.l.thompson@sheffield.ac.uk
Travers, Mr Dan 0114 22 23516 F27 djtravers1@sheffield.ac.uk
Tyley, Mr Edward 0114 22 23553 E18a e.tyley@sheffield.ac.uk
Verma, Mrs Vinny 0114 22 24530 F03 vverma1@sheffield.ac.uk
Weekes, Mr Michael 0114 22 23547 D36a mweekes1@sheffield.ac.uk
Wild, Mr James 0114 22 23504 E18 jwild2@sheffield.ac.uk
Yeadon, Mr Will 0114 22 23508 D44 will.yeadon@sheffield.ac.uk
Zglam, Mr Ala 0114 22 23574 D35 aazglam1@sheffield.ac.uk
Zorbas, Mr Theo 0114 22 23508 D44 t.zorbas@sheffield.ac.uk