Dr Cemal Burak Tansel - Full List of Publications

Journal articles

Chapters

  • Tansel CB (2018) Ties that Bind: Popular Uprisings and the Politics of Neoliberalism in the Middle East In Işıksal H & Göksel O (Ed.), Turkey and the Middle East in an Age of Turbulence (pp. 65-79). New York: Springer.
  • Tansel CB (2017) Batımerkezcilik Tartışmaları Işığında Marksizm ve Uluslararası Tarihsel Sosyoloji In Yalvaç F (Ed.), Tarihsel Materyalizm ve Uluslararası İlişkiler Ankara: İmge.
  • Tansel CB (2011) İngiltere’den Direniş Notları: Neoliberal Yeniden Yapılandırma, Eğitim’de Piyasa Dönüşümü ve Öğrenci Hareketi In Öz D, Dönmez Atbaşı F & Bürkev Y (Ed.), Gerçek, Yıkıcı ve Yaratıcı: Dünyada ve Türkiye’de Üniversite, Eğitim, Gençlik Mücadeleleri (pp. 353-366). Ankara: Notabene.

Website content

Edited books

  • Tansel CB (Ed.) (2017) States of Discipline: Authoritarian Neoliberalism and the Contested Reproduction of Capitalist Order. London: Rowman & Littlefield International.

Book reviews