Vítejte v modelu FRAX ®

Model FRAX® byl vytvořen s cílem hodnotit riziko zlomenin u nemocných osteoporózou. Model vychází z modelů pro individuálního pacienta. V modelu jsou integrována rizika zlomenin, která souvisejí s klinickými rizikovými faktory, jakož i s denzitou kostního minerálu (BMD) v krčku femuru.

Dr. John A Kanis

Dr. John A Kanis
Emeritní profesor University Sheffield

Modely FRAX ® byly vytvořeny na základě výsledkù u studovaných populačních kohort z Evropy, Severní Ameriky, Asie a Austrálie. Nejpropracovanější forma nástroje FRAX® je řešena počítačem a je zde dostupná. K dispozici je zde také řada jednodušších tabulek, které vycházejí z počtu rizikových faktorů. Tyto verze lze stáhnout pro ambulantní užití.

Algoritmus FRAX® uvádí desetiletou pravděpodobnost zlomenin. Výstupem je pravděpodobnost prodělat během 10 let zlomeninu v oblasti kyčle a pravděpodobnost prodělat během 10 let hlavní osteoporotickou zlomeninu (klinickou zlomeninu obratle, distálního předloktí, frakturu v oblasti kyčle a paže).

Background

The FRAX tool is designed to assist clinicians in predicting the ten-year probability of fracture with or without the addition of femoral neck bone mineral density (BMD). It is freely available and is used for around 2.8 million fracture calculations per year. The tool has been independently evaluated to be effective and robust, and has been approved by the National Institute for Health and Care Excellence in the UK and the Food and Drug Administration in the USA.

The University of Sheffield launched the FRAX tool in 2008. At that time the University hosted the The World Health Organisation (WHO) Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases (1991-2010), and the FRAX tool is based on data generated from that centre. However, FRAX was neither developed or endorsed by WHO . The University accepts that any references to the ‘WHO tool’ or to the WHO Collaborating Centre after it finished its work in 2010 are incorrect. We regret these mistakes and we are working to correct them wherever they appear.

FRAX Desktop Application

Click here to view the applications available

Webová verze 4.0

Viz poznámky

Odkazy

19930235
Individuals with fracture risk assessed since 1st June 2011