Velkommen til FRAX®

FRAX® verktøyet er utviklet av for å vurdere pasienters risiko for brudd. Den er basert på individuelle pasientmodeller som sammenfatter risiko forbundet med kliniske risikofaktorer samt risiko basert på benmineraltetthet (BMD) i lårhalsen.

Dr. John A Kanis

Dr. John A Kanis
Professor emeritus, Universitetet i Sheffield

FRAX® modellene er utviklet fra befolkningsstudier fra Europa, Nord-Amerika, Asia og Australia. I sin mest avanserte form er FRAX® verktøyet computer-basert og er tilgjengelig på denne hjemmesiden. Flere forenklede papirversjoner som er basert på antallet risikofaktorer er også tilgjengelig. Disse kan lastes ned for å benyttes under konsultasjonen.

FRAX® algoritmene beregner 10-års risiko for brudd. Resultatet angir en 10-års risiko for hoftebrudd og 10-års risiko for et alvorlig osteoporotisk brudd (klinisk ryggvirvel-, håndledds-, hofte- eller overarmsbrudd).

Background

The FRAX tool is designed to assist clinicians in predicting the ten-year probability of fracture with or without the addition of femoral neck bone mineral density (BMD). It is freely available and is used for around 2.8 million fracture calculations per year. The tool has been independently evaluated to be effective and robust, and has been approved by the National Institute for Health and Care Excellence in the UK and the Food and Drug Administration in the USA.

The University of Sheffield launched the FRAX tool in 2008. At that time the University hosted the The World Health Organisation (WHO) Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases (1991-2010), and the FRAX tool is based on data generated from that centre. However, FRAX was neither developed or endorsed by WHO . The University accepts that any references to the ‘WHO tool’ or to the WHO Collaborating Centre after it finished its work in 2010 are incorrect. We regret these mistakes and we are working to correct them wherever they appear.

FRAX Desktop Application

Click here to view the applications available

Web Versjon 4.0

Se Release Notes

Lenker

19923604
Personer som har fått beregnet risiko for bruddd etter 1. Juni 2011