Vítejte v modelu FRAX ®

Model FRAX® byl vytvořen s cílem hodnotit riziko zlomenin u nemocných osteoporózou. Model vychází z modelů pro individuálního pacienta. V modelu jsou integrována rizika zlomenin, která souvisejí s klinickými rizikovými faktory, jakož i s denzitou kostního minerálu (BMD) v krčku femuru.

Dr. John A Kanis

Dr. John A Kanis
Emeritní profesor University Sheffield

Modely FRAX ® byly vytvořeny na základě výsledkù u studovaných populačních kohort z Evropy, Severní Ameriky, Asie a Austrálie. Nejpropracovanější forma nástroje FRAX® je řešena počítačem a je zde dostupná. K dispozici je zde také řada jednodušších tabulek, které vycházejí z počtu rizikových faktorů. Tyto verze lze stáhnout pro ambulantní užití.

Algoritmus FRAX® uvádí desetiletou pravděpodobnost zlomenin. Výstupem je pravděpodobnost prodělat během 10 let zlomeninu v oblasti kyčle a pravděpodobnost prodělat během 10 let hlavní osteoporotickou zlomeninu (klinickou zlomeninu obratle, distálního předloktí, frakturu v oblasti kyčle a paže).

FRAX Desktop Application

Click here to view the applications available

Webová verze 3.11

Viz poznámky

Odkazy

18113258
Individuals with fracture risk assessed since 1st June 2011