Tablice za preuzimanje

Tablica FRAX® upitnika se može preuzeti i štampati i kopirati individualno, u malim količinama, samo u neprofitne medicinske/kliničke/edukativne svrhe.
Strogo je zabranjena i predstavlja kršenje autorskih prava upotreba FRAX® upitnika u komercijalne svrhe, bez prethodne dozvole Centra za metaboličke bolesti kostiju, Univerziteta u Sheffieldu.Molim vas pošaljite e-mail s opisom namere korišćenja FRAX® upitnika i zatražite informacije od Laurence Triouleyre (LTriouleyre@iofbonehealth.org).

FRAX® upitnik daje individualnu procenu verovatnoće preloma u odnosu na postjeći broj faktora rizika. Tablice za upitnik su dostupne za:

  • Muškarci i žene starosti od 50 godina ili stariji
  • 10-godišnja verovatnoća preloma kuka ili ozbiljnog preloma kostiju uzrokovanog osteoporozom (klinički prelom kičmenih pršljenova, kuka, podlaktice i nadlaktice)

Možete izabrati tablice koje prikazuju verovatnoću preloma obzirom na indeks telesne mase ili obzirom na T vrijednost merenja BMD-a vrata butne kosti. Kada su poznati oboje BMI i BMD rizik je bolje opisan korišćenjem BMD vrijednosti. Ove BMD su tablice namijenjene za izračunavanje rizika preloma uzrokovanog sekundarnom osteoporozom osim onih uzrokovanih reumatoidnim artritisom. Svi sekundarni uzroci osteoporoze mogu se koristiti u tablicama indeksa telesne mase

Donji primjer prikazuje 10-godišnju vrijednost ozbiljnog prijeloma uzrokovanog osteoporozom za žene dobi od 65 godina iz Ujedinjenog Kraljevstva s obzirom na broj kliničkih faktora rizika i T vrijednosti BMD-a

10-godišnja verovatnoća preloma uzrokovanih osteoporozom (%) s obzirom na T vrijednost merenja BMD vrata bedrene kosti u žena dobi od 65 godina iz Ujedinjenog Kraljevstva

Broj kliničkih faktora rizika T vrednost merenja BMD-a (vrata butne kosti)
-4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0 1.0
0 27 15 9.7 7.1 5.9 5.0
1 37 (33-41) 22 (18-26) 14 (10-18) 10 (7.1-14) 8.5 (5.7-12) 7.3 (4.8-10)
2 49 (42-58) 30 (23-40) 20 (13-29) 15 (8.6-23) 12 (6.8-19) 10 (5.6-17)
3 62 (53-72) 41 (30-55) 27 (17-42) 20 (11-34) 17 (8.7-29) 15 (7.2-26)
4 73 (63-81) 52 (42-65) 36 (26-51) 27 (18-41) 23 (14-36) 20 (11-32)
5 83 (79-87) 64 (58-72) 47 (40-57) 36 (28-47) 31 (22-41) 27 (19-36)
6 89 75 58 46 40 35

Rizik za ženu dobi od 65 godina čija T vrednost iznosi -2 SD (standardne devijacije) bez kliničkih faktora rizika iznosi 9.7%. Ova verovatnoća porašće će do 20% postoje li dva klinička faktora rizika. Valja uzeti u obzir da se definiše raspon (u ovom primeru 13-29%). Ovo nije procena intervala pouzdanosti. Ovaj raspon posledica je činjenice da različiti faktori rizika imaju različitu težinu. Na primer, pušenje i povećana konzumacija alkohola relativno su slabi faktori rizika, dok su prethodni prelomi ili prelomi kuka u porodici jaki faktori rizika. Stoga će pacijenti sa slabim faktorima rizika imati verovatnoćut prieloma bližu donjoj granici tog raspona (tj. 13%).

Kada BMD nije dostupan, može se koristiti BMI. U donjem primeru ponovo je prikazana verovatnoća velikog (ozbiljnog) preloma uzrokovanog osteoporozom u žena dobi od 65 godina u Ujedinjenom Kraljevstvu s obzirom na broj kliničkih faktora rizika.

10-godišnja verovatnoća preloma kostiju uzrokovanih osteoporozom (%) s obzirom na BMI u žena dobi od 65 godina iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Broj kliničkih faktora rizika Indeks telesne mase (BMI) (kg/m2)
15 20 25 30 35 40 45
0 11 9.3 8.6 7.4 6.5 5.6 4.9
1 16 (12-21) 14 (10-18) 13 (9.2-16) 11 (7.9-14) 9.8 (6.9-12) 8.5 (5.9-11) 7.4 (5.1-9.5)
2 24 (16-34) 21 (13-31) 19 (11-29) 17 (9.8-26) 14 (8.4-23) 13 (7.3-20) 11 (6.3-18)
3 35 (24-49) 30 (19-45) 27 (16-43) 24 (14-38) 21 (12-34) 18 (10-30) 16 (8.7-27)
4 48 (35-62) 42 (30-57) 38 (26-54) 34 (22-49) 30 (19-44) 26 (16-39) 23 (14-35)
5 62 (51-71) 56 (45-66) 51 (41-62) 46 (36-56) 41 (32-51) 36 (28-46) 32 (24-41)
6 75 70 65 59 54 48 43


Tablice za preuzimanje

Argentina Armenija Austrija Australija Belgija Brazil Bulgaria Kanada Čile Kina Kolumbija Hrvatska Češka Danska Ekvador Estonija Finska Francuska Nemačka Grčka Hong Kong Mađarska Island Indija Indonezija Irska Izrael Italija Japan Jordan Kazakhstan Kuvajt Kyrgyzstan Libanon Litvanija Malta Meksiko Maroko Holandija Novi Zeland Norveška Pakistan Palestina Filipini Poljska Portugal Rumunija Rusija Singapur (Kineski) Singapur (Malezija) Singapur (Indijski) Slovačka South Africa (African) South Africa (Coloured) South Africa (Indian) South Africa (White) Severna Koreja Španija Šri Lanka Švedska Švajcarska Tajvan Tajland Tunis Turska Ujedinjeno Kraljevstvo Sjedinjene Američke Države (bela rasa) Sjedinjene Američke Države (afroamerikanci) Sjedinjene Američke Države (Latinska Amerika) Sjedinjene Američke Države (Azijski) Uzbekistan Venecuela Zimbabwe