Jie Qi

Information School

PhD researcher

JQi2@sheffield.ac.uk

Full contact details

Jie Qi
Information School
Regent Court (IS)
211 Portobello
Sheffield
S1 4DP