Dr Henriette Louwerse: Publications

Book

Homeless Entertainment. On Hafid Bouazza's literary writing (review)
Oxford: Peter Lang, 2007

Special Edition of Journal

Kunsttijdschrift Vlaanderen (guest editor)
Vol. 58, No. 328, November 2009

Articles and Book Chapters

(audio) Kleindenken beperkt het Nederlands. Pleidooi voor inclusief denken
Spraakmakend Nederlands? Hoe we het Nederlands in de 21ste eeuw relevanter dan ooit maken
Humanity House, 10 October 2019

'Ephemeral Soft Power: The Next 100 Years of Low Countries Studies'
North Sea Neighbours. British and Dutch Interaction over 100 Years, Fenoulhet et al eds
London: Whitefox, 2019, pp. 79-86

[in Afrikaans] ‘In een roes reiken naar de hemels’. Oor die literêre werk van Hafid Bouazza'
Verbintenis en Venster: die Nederlandstalige letterkunde van aanvang tot hede - 'n literatuurgeskiedenis in Afrikaans, Van Coller ed.  
Van Schaik Publishers, 2019

'Klaar om zaken te doen. Neerlandistiek in tijden van brexit'
Ons Erfdeel, Vol 62, No 2, 2019, pp. 72-75
Digital in Dutch.
Also available in English: 'Time for Business: Dutch Studies in the UK. The Next Hundred Years
The Low Countries. Digital In English, 2019

The State of Dutch Studies in the UK and Ireland. A Study into the Provision of Dutch Language and Cutlure Teaching in Higher Education, 2017-18
(with Louise Snape) Association for Low Countries Studies, June 2018, (9000 words)

'Het is de hoogste tijd dat we Nederlands als wereldtaal gaan zien'
Ons Erfdeel. Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift, Vol 61, No 2, May 2018, pp. 11-18

De staat van het Nederlands in de wereld. Veldonderzoek van de Vereniging voor Neerlandistiek.
(with Jan Renkema, Els Stronks and Iris van Erve) Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Jan 2018., (27 pages)

'The Arabic Novel in Diaspora: The Netherlands’
The Oxford Handbook of Arabic Novelistic Traditions, Wail S. Hassan, ed.
Oxford University Press, 2017, pp. 653-664 

‘"A Way of Seeing and Telling". Resistance through Language and Form in the Work of the Dutch authors Hafid Bouazza and Ramsey Nasr'
Journal of European Studies, Vol. 47, No 2, April 2017 (8.500 words)

'Al Galidi: Dichter-Asielzoeker des Vaderlands'
Dichters van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse dichters van de 21ste eeuw, Jeroen Dera et al eds.
Van Tilt, 2016, pp. 30-41

‘Persoonlijk universum. Hafid Bouzza onttrekt zich aan de code’
Ontworteld. De schrijver als nomade, Johan Goud, ed.
Klement, 2015, pp. 77-94

'"All things do change". Metamorphosis and Community in Hafid Bouazza’s Spotvogel'
Singularity and Transnational Poetics, Birgit Kaiser, ed.
Routledge 2014, pp. 176-192

'"Een nieuwe taal voor een urgent verhaal": Over de samenspraak van tekst en context bij Robert Vuijsjes Alleen maar nette mensen'
Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies
Vol. 8, No. 1, 2013, pp. 83-99

'"We are not bodies only, but winged spirits". Metamorphosis in the work of Hafid Bouazza'
Literature, Language, and Multiculturalism in Scandinavia and the Low Countries, Wilhelm Behschnitt et al (eds.)
Amsterdam: Rodopi, 2013, pp. 243-262

'Noodzakelijk naïef. De triomf van de multiculturele ‘ander’ en de nutteloze kunst'
Lage Landen, Hoge Heuvels: Handelingen van het colloquium Neerlandicum Belgrado, Jelica Novaković-Lopuina et al., eds.
Belgrade: Arius, 2012, pp. 27-42

Nymphs and Nymphets: How Hafid Bouazza Evokes Nabokov to Demand Artistic Freedom
Journal of Dutch Literature,  Vol 3, No. 1 (2012) [PDF version]. See also Berfrois literary-intellectual online magazine

'Amsterdam, City of Sirens: On Hafid Bouazza’s Short Story ‘Apolline’'
Imagining Global Amsterdam: History, Culture, and Geography in a World City, Marco de Waard (ed.)
Amsterdam: AUP, 2012, pp. 187-198

'Games of Deception in Hafid Bouazza's Literary No Man's Land'
The Postcolonial Low Countries. Literature, Colonialism and Multiculturalism, Elleke Boehmer and Sarah de Mul (eds)
Plymouth: Lexington Books, 2012, pp. 239-251

'Kader Abdolah: De reis van de lege flessen'
Lexicon van Literaire Werken 
No. 92, November 2011, 1-12

'"I'm good at stories": Naima El Bezaz'
Women's Writing from the Low Countries 1880-2010, T. Vaessens and J. Bel (eds.)
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011

'“Fed with the same food”. Dutch authors Hafid Bouazza and Abdelkader Benali act on Shakespeare'
Migration Literature in Contemporary Europe, M. Gebauer and P. Schwarz Lausten (eds.)
München: Martin Meidenbauer, 2010, pp. 259-270

'Hafid Bouazza'
De twintigste/eenentwintigste eeuw in 20 hoofdstukken
Educational Digital publication, 2010: Literatuurgeschiedenis.nl

'"Ik ben goed in verhalen". Over Naima El Bezaz'
Schrijvende vrouwen. Een kleine literatuurgeschiedenis van de lage landen, T. Vaessens and J. Bel (eds.)
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010, pp. 293-296 [available as PDF]

'25 jaar sinds gekke Mustafa'
Kunsttijdschrift Vlaanderen
Vol. 58, No. 328, November 2009, pp. 266-269

'"Ik ben een pathologische individualist". Verplaatsing, vrijheid en verbeelding in het werk van Hafid Bouazza'
Kunsttijdschrift Vlaanderen
Vol. 58, No. 328, November 2009, pp. 280-285

'"Spel van misleiding". Over de kunst van Hafid Bouazza'
Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies
Vol. 3, No. 1, 2008, pp. 45-60

'Hafid Bouazza'
Kritisch literatuur lexicon
108, February 2008, pp. 1-10

'Authenticiteitshelers? De 'onnederlandse' auteur in een tijd van onbehagen'
Neerlandica Extra Muros
Vol. 45, No. 1, 2007, pp. 1-10

'Killing an Arab? Ghostlier Demarcations in Hafid Bouazza's 'Spookstad' and 'Abdullah's Feet''
Image into Identity
Amsterdam: Rodopi, 2006, pp. 69-82

'"Sweet is the Whisper of Yon Whispering Pine". Migration and the pastoral in Hafid Bouazza's Paravion'
Dutch Crossing
Vol. 28, No. 1 & 2, 2004, pp. 105-120

'Wie z’n neus schendt … Bouazza en Benali neuzen in Shakespeare'
Neerlandistiek de grenzen voorbij. Arie Gelderblom et al (eds.)
Woubrugge: IVN, 2004, pp. 237-247

'Het mijne is het uwe. Culturele integriteit in Hafid Bouazza’s ‘De verloren zoon’'
Wandelaar onder de palmen. Michiel van Kempen et al (eds.)
Leiden: KITLV Press 2004, pp. 43-51

'Customizing one's Voice. Languages in migrant writing'
History and Dutch Studies. R. Howell and J. Vanderwal Taylor (eds.)
Lanham, MD: UPA, 2003, pp. 155-164

Ortwin de Graef, Henriette Louwerse
'De alteratie van Amsterdam: Hafid Bouazza’s liefdesgeschiedenissen'
Onverwerkt Europa, Jaarboek voor de Literatuurwetenschap
Leuven: Peeters, 2001, pp. 169-191

'Zwartrijders in de Nederlandse literatuur: het motief van de queeste in de migrantenliteratuur'
Perspectieven voor de internationale neerlandistiek in de 21ste eeuw. Gerard Elshout et al. (eds.)
Woubrugge: IVN, 2001, pp. 169-178

Ortwin de Graef, Henriette Louwerse
'The Alteration of Amsterdam: Hafid Bouazza’s entertainment of cultural identity'
Beyond Boundaries. Textual Representations of European Identity. Andy Hollis (ed.)
Amsterdam/Atlanta, 2000, pp. 35-52

'Dutch Distorted: About Hafid Bouazza's Momo'
Dutch Crossing
Vol. 24, No. 1, 2000, pp. 29-38

'De taal is gansch het volk? Over de taal van migrantenschrijvers'
Literatuur
99-6, 1999, pp. 370-372

'Dutch Distorted: About Hafid Bouazza's Momo'
Mutual Exchanges: Sheffield-Münster Colloquium II. Dirk Juergens (ed.)
Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999, pp. 117-126

'Handle with care: Politics and power-relations in the study of migrant literature'
Mutual Exchanges: Sheffield-Münster Colloquium I. R.J. Kavanagh (ed.)
Frankfurt am Main: Peter Lang, 1998, pp. 257-269

'The Way to the North or the Emergence of Turkish and Moroccan Migrant Writers in the Dutch Literary Landscape'
Dutch Crossing
Vol. 21, No. 1, 1997, pp. 69-86

'Bridging the Gap: The Position of Surinamese Women Writers in Dutch Literature'
Studies in Netherlandic Culture and Literature. M.A. Bakker and B.H. Morrisons (eds.)
New York: PAANS, 1994, pp. 91-98

Book Reviews

'Twee dwergen en een reus', Sarah de Mul, Colonial Memory: Contemporary Women's Travel Writing in Britain and the Netherlands, Amsterdam: AUP, 2011
Spiegel der Letteren
Vol. 54, Number 2, 2012, pp. 273-276.

'Literatuur in dialoog met het nationale zelfbeeld', Liesbeth Minnaard, New Germans, New Dutch. Literary interventions, Amsterdam: AUP, 2008
Internationale Neerlandistiek
Vol. 49, Number 3, 2011, pp. 258-260.

Adrienn Dióssi, Irena Barbara Kalla, Jelica Novaković-Lopušina (red.) Kersvers. Bloemlezing moderne Nederlandstalige poëzie, Budapest: Károli Egyetemi Kiadó, 2009
Spiegel der Letteren
Vol. 52, Number 3, 2010, pp. 385-387

Jane Fenoulhet, Making the Personal Political: Dutch Women Writers 1919-1970, London: Legenda, 2007
The Modern Language Review
Vol. 1041, Number 3, 2009, pp. 929-931

Mohammed Benzakour, Stinkende heelmeesters, Breda: De Geus, 2008
Passionate
Vol. 15, No. 6, 2008

Troy Blacklaws, Bloedappel, trans, Ankie Blommesteijn, Amsterdam: Ambo, 2006
Passionate
Vol. 14, No. 2, 2007

Said el Haji, Goddelijke Duivel, Amsterdam: Prometheus, 2006
Passionate
Vol. 13, No. 6, 2006

Hafid Bouazza, Paravion, Amsterdam: Prometheus, 2003
Ons Erfdeel
Vol. 47, No. 3, 2004

Elizabeth Leijnse en Michiel van Kempen (eds.), Tussen figuren, Amsterdam: Het Spinhuis, 2001 (1998)
Neerlandica Extra Muros
Vol. 41, No. 1, 2003

Johanna C. Prins et al (eds.), The Low Countries and the New World(s): Travel, discovery, early relations, Lanham, MD: University Press of America, 2001
Neerlandica Extra Muros
Vol. 40, No. 2, 2002

Theo Hermans, The Babel Guide to Dutch & Flemish Fiction in English Translation, Oxford: Boulevard, 2001
Neerlandica Extra Muros
Vol. 40, No. 2, 2002

Caroline Sweetman (ed.), Gender and Migration, London: Oxfam, 1998
The Journal of Gender Studies
Vol. 8, No. 1, 1999

Bruce Donaldson, Colloquial Dutch: A complete course for beginners, London: Routledge, 1996
Dutch Crossing
Vol. 22, No. 2, 1998

Translations

Benedicte Ledent, 'Caryl Phillips'
Engelstalige Literatuur na 1945 Deel 1: Proza - De Britse Eilanden
Leuven: Peeters, 2004