Dr Daojian Zhang 张道建

Sheffield Confucius Institute

Deputy Director

CI-Daojian Zhang
Profile picture of CI-Daojian Zhang
daojian.zhang@sheffield.ac.uk

Full contact details

Dr Daojian Zhang 张道建
Sheffield Confucius Institute
2-4 Palmerston Road
Sheffield
S10 2TE