Staff

工作人员 

photo of Dr. Lucy Zhao

Dr Feng Ju

Xinqun Hu

Dr. Lucy Zhao

Director, from the University of Sheffield

Dr. Feng Ju

Deputy Director, from Beijing Language and Cultural University

Dr. Xinqun Hu

Projector Coordinator

Mingjie Johnson

Mingjie Johnson

Project Coordinator
Hanban Teachers 汉办老师

lingjun new

Liu, Lingjun

luosufang1

Luo, Sufang

Shuling_Mei

Mei, Shuling

muye

Shen, Muye

wangxin1222

Wang, Xin

Lina_Wang

Wang, Lina

Zheng_Yuan

Yuan, Zheng


Zhang, Fengyong

Zhang_Hongxia


Zhang Qiuwen

Zhang Fengyong

Zhang Hongxia

Zhang, Qiuwen
Part-time Tutors 本土教师

Chen_Rong

Ge Xiaomeng

Guo, Hong

Guo Xuexin

Huang, Qian

Shan-Handley

Han_Guifang

Li_Li

Li Wenyun
Liang_Sha Liu-Miao

Li, Xuan Ma Wei Meng, Changjie
Tao Ting Wang_Zeyu Wang, Yujia

Wang Xiaolian Xiao Junmin Yang, Yang
Zhang_Jiawei Yu Wenjie Zhan NaParents Representative 家长代表

Eva HattersleySabine Little