Staff

工作人员 

photo of Dr. Lucy Zhao

Dr Feng Ju

Xinqun Hu

Dr. Lucy Zhao

Director, from the University of Sheffield

Dr. Feng Ju

Deputy Director, from Beijing Language and Cultural University

Dr. Xinqun Hu

Projector Coordinator
Hanban Teachers 汉办老师

xuefei111

Chu, Xuefei

lingjun new

Liu, Lingjun

luosufang1

Luo, Sufang

muye

Shen, Muye

wangxin1222

Wang, Xin

Wang-Jinxuan

Wang, Jinxuan

YUAN-HAO

Yuan, Hao


Zhang, Fengyong

Zhang_Hongxia


Zhang Fengyong

Zhang Hongxia
Part-time Tutors 本土教师

Chen_Rong

Ge Xiaomeng

Guo, Hong

Guo Xuexin

Huang, Qian

Shan-Handley

Han_Guifang

Li_Li

Li Wenyun
Liang_Sha Liu-Miao

Liu_Xi

Li, Xuan Ma Wei Meng, Changjie
Tang_Pai Wang, Yujia

Wang Xiaolian Xiao Junmin Yang, Yang
Zhang_Jiawei Zhang_Yu Zhan NaParents Representative 家长代表

Eva HattersleySabine Little